is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 191-230, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoofdstuk XIII (Departement van Economische Zaken) van de begroting van uitgaven van het Rijk voor het jaar 1979 waaraan de bedragen worden toegevoegd

Artikel en omschrijving Bij AFDELING VI. ENERGIEVOORZIENING 246 914 000 Onderafdeling I. Algemeen beheer 246 504 000 90 Bijdrage aan het EnergieonderzoekCentrum Nederland 1 500 000 94 Bevordering van de beperking van het energieverbruik 45 583 000 95 Onderzoek en ontwikkelingswerk op energiegebied 45 450 000 100 Bijdrage in aanvullende Euratomprogramma's 4 904 000 101 Stimulering van ontwikkelingsactiviteiten van de industrie op kernenergetisch gebied 964 000 103 Ontwikkeling van het ultracentrifugeprocédé 33 609 000 104 Deelneming in het prototype van een snelle kweekreactor 34 100 000 109 Maatregelen voor de mijnindustrie 79 337 000 110 Financiering van de Domaniale Mijn Maatschappij in liquidatie 1 057 000 Onderafdeling III. Rijksgeologische Dienst 410 000 119 Materieel 410 000 AFDELING VII. ECONOMISCHE VOORLICH TINGSDIENST 175 000 122 Economische ontwikkeling en export 175 000

Artikelen van hoofdstuk XIII (Departement van Economische Zaken) van de begroting van uitgaven van het Rijk voor het jaar 1978 waarop de bedragen onbesteed rijn gebleven

Artikel en omschrijving Bedrag 87 Bijdrage aan het EnergieonderzoekCentrum Nederland 1 500 000 90 Bevordering van de beperking van het energieverbruik 45 583 000 91 Onderzoek en ontwikkelingswerk op energiegebied 45 450 000 96 Bijdrage in aanvullende Euratomprogramma's 4 904 000 97 Stimulering van ontwikkelingsactiviteiten van de industrie op kernenergetisch gebied 964 000 99 Ontwikkeling van het ultracentrifugeprocédé 33 609 000 100 Deelneming in het prototype van een snelle kweekreactor 34 100 000 105 Maatregelen voor de mijnindustrie 79 337 000 106 Financiering van de Domaniale Mijn Maatschappij N.V. 1 057 000 115 Materieel 410 000 118 Economische ontwikkeling en export 1 75 000

Behoort bij Koninklijk besluit van 4 april 1979, Stb. 210 Mij bekend,

De Ministervan EconomischeZaken a.i.,

F. H. J. J.Andriessen