is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 191-230, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1979

226

Besluit van 27 april 1979, houdende uitvoering van artikel 63 van de Wet chemische afvalstoffen (Stb. 1976,214)

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne van 25 april 1979, DGMH/A, nr. 83547,

Gelet op artikel 63 van de Wet chemische afvalstoffen (Stb. 1976, 214) en artikel 10, tweede lid, van het Heffingbesluit minerale smeer- en systeemolie (Stb. 1979,215),

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 37, eerste tot en met vierde en zesde lid, van de Wet chemische afvalstoffen alsmede het Heffingbesluit minerale smeer- en systeemolie treden in werking met ingang van 1 juli 1979.

Onze Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Soestdijk, 27 april 1979

Juliana

De Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, L. Ginjaar

Uitgegeven de zevenentwintigste april 1979

De Minister van Justitie, J. de Ruiter