is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 231-270, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20 Peterlini, Gianfranco Attilio, geboren te Costermano (Italië) 25 september 1944, wonende te Amsterdam (Noord-Holland); 21 Richter, Eberhard Karl-Heinz, geboren te Frankfurt a/d Oder (Duitse Democratische Republiek) 5 februari 1943, wonende te Oostzaan (Noord-Holland); 22 Simon, Zoltan Lajos, geboren te Boedapest (Hongarije) 28 januari 1941, wonende te Heerlen (Limburg), met bepaling dat de spelling van verzoekers eerste voornaam wordt vastgesteld als «Zoltan»; 23 Weijer, Jeichien, geboren te Groningen (Groningen) 11 april 1953, wonende te Annen, gemeente Anloo (Drenthe).

Artikel 2

Krachtens het bepaalde in artikel 6, eerste lid, van de wet op het Nederlanderschap en het ingezetenschap (Stb. 1892, 268), wordt bij deze het Nederlanderschap onthouden aan:

1 de minderjarige kinderen geboren uit Pusateri, Maria, geboren te Alia (Italië) 4 juni 1948, wonende te Alia (Italië), staande huwelijk met Di Bella, Salvatore; 2 Gantschnigg, Helmut Josef, geboren te Kitzbühel (Oostenrijk) 11 juni 1963, wonende te Kitzbühel (Oostenrijk); 3 Richter, Tillmann, geboren te Berlijn (Bondsrepubliek Duitsland) 15 april 1965, wonende buiten het Koninkrijk.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na die van haar afkondiging.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle ministeriële departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 25 april 1979

Juliana

De Staatssecretaris van Justitie, E. A. Haars

Uitgegeven de tiende mei 1979

De Minister van Justitie, J. de Ruiter

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal: Kamerstukken I11978/79,15 526 Hand. I11978/79, blz. 4573 Kamerstukken 11978/79,15 526 (98) Hand. 11978/79, blz. 683