is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 231-270, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a) de woorden: «een bedrag van f 100,-» vervallen; b) aan dit lid wordt na het woord «kind» de volgende zinsnede toegevoegd:

een bedrag, dat door Onze Ministers van Binnenlandse Zaken en Defensie terzake de uitvoering van artikel 6, tweede lid, van het Verplaatsingskostenbesluit 1962, is vastgesteld.

ARTIKEL III

Te rekenen van 1 april 1977 worden in het Bezoldigingsbesluit burgemeesters 1954 de volgende wijzigingen aangebracht:

A

Het eerste lid van artikel 7 wordt gelezen:

Artikel 7. 1. De bezoldiging van de burgemeester bedraagt:

Klasse (inwoners) Bedragen per maand minimum maximum 1A ( 1 - 1 000) f 2 959 f 3 349 1 B ( 1 001 - 2 000) f 3 151 f 3 561 2 ( 2 001 - 3 000) f 3 349 f 3 773 3 ( 3 001 - 4 000) f 3 561 f 3 985 4 ( 4 001 - 5 000) f 3 843 f 4 267 5 ( 5 001 - 6 000) f 4 126 f 4 549 6 ( 6 001 - 8 000) f 4 408 f 4 832 7 ( 8 001 - 10 000) f 4 691 f 5 114 8 ( 10 001 - 12 000) f 4 973 f 5 432 9 ( 12 001 - 14 000) f 5 344 f 5 874 10 ( 14 001 - 18 000) f 5 874 f 6 405 11 ( 18 001 - 24 000) f 6 405 f 6 997 12 ( 24 001 - 30 000) f 6 997 f 7 675 13 ( 30 001 - 40 000) f 7 675 f 8 369 14 ( 40 001 - 60 000) f 8 369 f 9 063 15 ( 60 001 - 80 000) f 9 063 f 9 688 16 ( 80 001 -100 000) f 9 688 f 10 410 17 (100 001 -125 000) f 10 410 f 11 133 18 (125 001 -1 50 000) f 11 133 f 11 775 19 (150 001 -250 000) f 11 775 f 12 407 20 (250 001 -375 000) f 12 407 f13 120

B

Artikel 9 wordt gelezen:

Artikel 9. De bezoldiging van de burgemeester van een gemeente, ingedeeld in klasse 1A, 1B, 2, 3, 4, 5 of 6, die niet de bediening van secretaris bekleedt, bedraagt na een diensttijd als burgemeester in die gemeente van 7, 8, 9,10,11 of 12 jaren:

CM CO ID CO Klasse (inwoners) Bedragen per maand na 7 jaar na 8 jaar na 9 jaar na 10 jaar na 11 jaar na 12 jaar ( 1-1000) f 3420 f 3491 f 3561 f 3702 f 3843 f 3985 (1001-2000) f 3632 f 3702 f 3773 f 3843 f 3914 f 3985 (2001-3000) f 3843 f 3914 f 3985 f 4055 f 4126 (3001-4000) f 4055 f 4126 f 4196 f 4267 (4001-5000) f 4338 f 4408 f 4479 (5001-6000) f4620 f 4691 (6001-8000) f 4902