is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 231-270, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schaal 7

officier 1e klasse

Sal. anc. m.i.v. 1-6-1978 m.i.v. 1-8-1978 0 3603 3654 1 3711 3764 2 3820 3874 3 3917 3971 4 4012 4068 5 4106 4165 6 4202 4261 7 4297 4357 8 4393 4454 9 4489 4552 10 4580 4644 11 4671 4736

Schaal 8

officier 1e klasse (belast met zelfstandig commando of met functie van stafofficier bij een district)

Sal. anc. m.i.v. m.i.v. 1-6-1978 1-8-1978 0 3711 3764 1 3820 3874 2 3917 3971 3 4012 4068 4 4107 4165 5 4202 4261 6 4297 4357 7 4393 4454 8 4489 4552 9 4580 4644 10 4671 4736 11 4762 4828

Schaal 9

dirigerend officier 3e klasse

Sal. anc. m.i.v. m.i.v. 1-6-1978 1-8-1978 0 4369 4429 1 4499 4562 2 4634 4699 3 4769 4836 4 4895 4963 5' 5021 5090 6 5178 5251 V 5336 5412 8 5493 5570 9 3 5654 5733 10 5835 5916 11 6064 6149

1 Aan de na 31 maart 1975 in deze rang benoemde officieren, uitsluitend belast met jeugdzaken, wordt geen hogere salarisanciënniteit toegekend dan 5 jaar. 2 Aan een vierde deel van de in deze rang benoemde ambtenaren wordt geen hogere salarisanciënniteit toegekend dan 7 jaar. 3 Aan een vierde deel van de in deze rang benoemde ambtenaren wordt geen hogere salarisanciënniteit toegekend dan 9 jaar.

Schaal 10

dirigerend officier 2e klasse

Sal. anc. m.i.v. 1-6-1978 m.i.v. 1-8-1978 0 5178 5251 1 5336 5412 2 5493 5570 3 5654 5733 4 5835 5916 5 6020 6104 6 6205 6292 7' 6390 6480 8 6577 6669 9 6764 6859 10 6969 7068

' Aan een derde deel van de in deze rang benoemde ambtenaren wordt geen hogere salarisanciënniteit toegekend dan 7 jaar.

Schaal 11

dirigerend officier 1e klasse

Sal. anc. m.i.v. m.i.v. 1-6-1978 1-8-1978 0 6205 6292 1 6390 6480 2 6577 6669 3 6764 6859 4 6969 7068 5 7176 7276 6' 7383 7485 7 7590 7696 8 7938 8048 9 8286 8401 10 2 8634 8755 11 2 8982 9109

1 Aan de helft van de in deze rang benoemde ambtenaren wordt geen hogere salarisanciënniteit toegekend dan 6 jaar. 2 De salarisanciënniteit van 10 en 11 jaar is uitsluitend bereikbaar voor de in deze rang benoemde ambtenaar, die is aangewezen als plaatsvervangend algemeen inspecteur.

Schaal 12

inspecteur-generaal

Sal. anc. m.i.v. m.i.v. 1-6-1978 1-8-1978 0 8851 8975 1 9227 9357 2 9604 9739 3 9984 10124 4 10267 10410 5 10643 10792