is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 271-310, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel II

De raming van de met * gekenmerkte begrotingsartikelen, genoemd onder artikel I, kan worden aangevuld door overschrijving uit andere begrotingsartikelen met inachtneming van het bepaalde in artikel 11 van de Comptabiliteitswet 1976.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle ministeriële departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 25 mei 1979

Juliana

De Minister van Defensie, Scholten

Uitgegeven de zevendejuni 1979 De Minister van Justitie, J. de Ruiter

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal: Kamerstukken I11978/79,15 300 X. Hand. I11978/79, bladz. 1379-1386; 1511; 2404-2429; 2434-2456; 2591-2592; OCV 545-595; 3043-3073; 3117-3151;3223-3229; 3252-3261. Kamerstukken 11978/79, 15 300 X (90, 90a, 97, 97a). Hand. 11978/79, blz. 852.