is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 271-310, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. Met het in het eerste lid genoemde lichtenstelsel kan, ter regeling van het binnenkomend scheepvaartverkeer een sein worden getoond, dat gezien vanaf de rede van Texel het volgende beeld vertoont, met de daarbij vermelde betekenis:

aan het oostelijke uiteinde van de horizontale arm een wit licht en aan het bovenuiteinde van de verticale arm een rood licht: door de havenmeester aangewezen vaartuigen, komende van de rede, mogen de marinehaven Willemsoord binnenlopen;

alle overige vaartuigen, die voornemens zijn de marinehaven Willemsoord binnen te lopen, is het dan verboden binnen te lopen dan wel zich op te houden binnen het gedeelte van de rede, begrensd door de lijnen, welke op tweehonderd meter aan weerszijden evenwijdig aan de lichtenlijn van deze haven lopen.

3. Met het in het eerste lid genoemde lichtenstelsel kunnen, ter regeling van het uitgaande scheepvaartverkeer en het scheepvaartverkeer in het Nieuwe Diep en de marinehaven Willemsoord, seinen worden getoond, welke gezien vanuit deze havens, het volgende beeld vertonen, elk met de daarbij vermelde betekenis: a. aan het oostelijk uiteinde van de horizontale arm een wit licht en aan het bovenuiteinde van de verticale arm een rood licht: elk scheepvaartverkeer in de marinehaven Willemsoord, behoudens van door de havenmeester aangewezen vaartuigen, is verboden; b. aan het westelijk uiteinde van de horizontale arm een wit licht en aan het bovenuiteinde van de verticale arm een rood licht: elk scheepvaartverkeer in het Nieuwe Diep ten noorden van de Moormanbrug, behoudens van door de havenmeester aangewezen vaartuigen, is verboden; c. aan het oostelijk uiteinde en het westelijk uiteinde van de horizontale arm een wit licht en aan het bovenuiteinde van de verticale arm een rood licht: elk scheepvaartverkeer in de marinehaven Willemsoord en in het Nieuwe Diep ten noorden van de Moormanbrug, behoudens van door de havenmeester aangewezen vaartuigen, is verboden. 4. Met het in het eerste lid genoemde lichtenstelsel kan, op gelijke wijze waarneembaar vanaf de rede of vanuit de havens, het volgende sein worden getoond met de daarbij vermelde betekenis: aan het bovenuiteinde en benedenuiteinde van de verticale arm een rood licht en midden tussen genoemde lichten een wit licht: het binnenlopen van de marinehaven Willemsoord en het verkeer in deze haven en in het Nieuwe Diep ten noorden van de Moormanbrug is verboden. Dit verbod treft eveneens die vaartuigen, welke een aanwijzing als bedoeld in het tweede en derde lid hebben ontvangen. 5. Indien geen seinen worden getoond is de doorvaart vrij. 6. De in dit reglement omschreven seinen zijn afgebeeld in een bij dit reglement gevoegde bijlage welke geacht wordt van dit reglement deel uit te maken.

Artikel 6

1. De havenmeester kan vaartuigen de toegang tot het havengebied of een gedeelte daarvan verbieden. 2. Het is verboden met een vaartuig het havengebied binnen te varen indien de havenmeester dat vaartuig de toegang daartoe heeft verboden.

Artikel 7

1. De havenmeester wijst de ankerplaatsen voor de vaartuigen aan. 2. De havenmeester kan de volgorde van ten anker komen voor de vaartuigen bepalen. 3. Het is verboden met een vaartuig ten anker te komen op een andere plaats dan krachtens het eerste lid aangewezen dan wel in andere volgorde dan krachtens het tweede lid bepaald.