is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 271-310, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ARTIKEL II

Het reglement van politie voor de marinehavens te Den Helder en de rede van Den Helder, vastgesteld bij besluit van 21 december 1918 (Stb. 833), laatstelijk gewijzigd bij besluit van 30 maart 1955 (Stb. 128) wordt ingetrokken.

ARTIKEL III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad, waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Soestdijk, 15 mei 1979

Juliana

De Minister van Defensie, Scholten

De Minister van Verkeer en Waterstaat, D. S. Tuijnman

Uitgegeven de negentiende juni 1979

De Minister van Justitie, J. de Ruiter