is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 366-400, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel bij af AFDELING V. STRAFRECHTSTOEPASSING Onderafdeling I. Algemeen beheer 57 Kosten studiebeurzen voor toekomstig personeel bij de Reclassering en de T.B.R.-inrichtingen wordt verminderd met 25 000 58 Bouwsubsidies wordt verminderd met 800 000 Onderafdeling II. Gevangenissen en Rijkswerkinrichtingen 61 Personeelsuitgaven wordt verminderd met 1 500 000 62 Materiële uitgaven wordt verhoogd met 1 500 000 Onderafdeling III. Uitvoering Psychopatenwetten en Reclasseringsregeling Paragraaf 1. Algemeen beheer 63 Subsidies en kosten van verpleging betreffende T.B.R. gestelden, Reclasseringsbemoeiingen en Voorlichting in Strafzaken wordt verminderd met 1 000 000 Paragraaf 2. Rijks-T.B.Ft. inrichtingen 64 Personeelsuitgaven wordt verminderd met 2 000 000 65 Materiële uitgaven wordt verminderd met 500 000 Paragraaf 3. Reclasseringsr den en rijksreclasseringsambtenaren 66 Personeelsuitgaven wordt verminderd met 2 000 000 Paragraaf 4. Districtspsychiaters 68 Personeelsuitgaven wordt verminderd met 500 000 AFDELING VI. KINDERBESCHERMING Onderafdeling I. Algemeen beheer 71 Subsidies aan verenigingen, stichtingen en dergelijke, werkzaam op het terrein van de Kinderbescherming wordt verminderd met 16 000 000 Onderafdeling II. Raden voor de Kinderbescherming 75 Personeelsuitgaven wordt verminderd met 1 500 000 Onderafdeling III. Rijksinrichtingen voor Kinderbescherming 77 Personeelsuitgaven wordt verminderd met 4 000 000 78 Materiële uitgaven wordt verminderd met 400 000 AFDELING VII. VERZEKERINGSKAMER 79 Personeelsuitgaven wordt verminderd met 850 000 Totaal 47 210 000 80 245 000 47 210 000 Saldo vermindering Gewone Dienst 33 035 000