is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 401-450, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad

van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1979

418

Besluit van 4 juli 1979 tot wijziging van het Algemeen uitvoeringsbesluit Drank- en Horecawet (Stb. 1967,404)

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne en de Staatssecretaris van Economische Zaken, Th. M. Hazekamp, van 17 mei 1979, WJA, nr. 205283;

Gelet op de artikelen 25, tweede lid, 37-44 en 74 van de Drank- en Horecawet (Stb. 1964, 386);

De Raad van State gehoord (advies van 6 juni 1979, Nr. 22);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne en voornoemde Staatssecretaris van Economische Zaken van 27 juni 1979, WJA, Nr. 205886;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Algemeen uitvoeringsbesluit Drank- en Horecawet (Stb. 1967, 404)’ wordt gewijzigd als volgt.»

A

Artikel 2 wordt gewijzigd als volgt.

In het eerste lid wordt in plaats van «f 26,25» gelezen: «f 29,-».

In het tweede en derde lid wordt in plaats van «f 6,30» gelezen: «f7,-».

B

In artikel 3, eerste en tweede lid, wordt in plaats van «f 6,30» gelezen:

«f 7,-».