is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 401-450, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1979

425

Besluit van 16 juli 1979 tot uitvoering van artikel 99 van de Afvalstoffenwet (Stb. 1977,455).

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne van 10 juli 1979, DGMH/A, nr. 88806;

Gelet op artikel 99 van de Afvalstoffenwet (Stb. 1977, 455) en artikel 2 van het Besluit van 16 mei 1979 (Stb. 297) tot toepassing van artikel 17 van de Afvalstoffenwet;

Hebben goedgevonden en verstaan;

Artikel 1

De hoofdstukken 1,2,4, 5 en 7, artikel 62, de hoofdstukken 9, 10,11 en 12 en de artikelen 87, 88, 92, 95 en 96 tot en met 99 van de Afvalstoffenwet treden in werking met ingang van 1 oktober 1979.

Artikel 2

Met ingang van 1 oktober 1979 treedt voorts in werking het Besluit van 16 mei 1979 tot toepassing van artikel 17 van de Afvalstoffenwet.

Onze Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Soestdijk, 16 juli 1979

Juliana

De Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne,

L. Ginjaar

Uitgegeven de tweede augustus 1979

De Minister van Justitie a.i., A. Pais