is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 401-450, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Afdeling voor de geschillen van bestuur is tot de conclusie gekomen dat appellante een vergunning dient te worden verleend tot een laadvermogen van 25 ton, maar de Afdeling heeft deze conclusie gebaseerd op bedrijfsresultaten in een periode na in werking treden van Uw besluit van 11 juli 1975. Zoals hierboven is uiteengezet zouden dan omstandigheden in aanmerking genomen worden die geen grond voor het ontstaan van gerechtvaardigd vertrouwen kunnen opleveren.

Nu de door de Afdeling gebezigde, naar het oordeel van Uw Minister van Justitie en van mij onjuiste, motivering in het onderhavige geval en in andere gevallen tot besluiten zou moeten leiden, die uit een oogpunt van beleid bij mij zwaarwegende bezwaren oproepen, ziet Uw Minister van Justitie - na een, gezien mijn primaire verantwoordelijkheid, beperkte toetsing van deze beleidsmatige bezwaren - geen aanleiding mij te ontraden de totstandkoming van een van de visie van de Afdeling voor de geschillen van bestuur afwijkend besluit te bevorderen.

Ik veroorloof mij dan ook U in overweging te geven het door mij hierbij gevoegde ontwerp-besluit, waarbij wordt afgeweken van het advies en het nader advies van de Raad van State en de daarbij behorende ontwerp-besluiten,te bekrachtigen.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

D. S. Tuijnman