is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 451-500, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1979

473

Besluit van 1 augustus 1979, houdende vaststelling van de datum van inwerkingtreding van een aantal wijzigingen in de Algemene burgerlijke pensioenwet, de Spoorwegpensioenwet, de Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Werkloosheidswet ingevolge artikel XIX, tweede lid, van de wet van 11 april 1979 (Stb.304)

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 27 juli 1979, nr. AW79/U585, Directoraat-Generaal voor Overheidspersoneelsbeleid, Directie Overheidspersoneelszaken, Hoofdafdeling Pensioenen en Wachtgelden, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Sociale Zaken; Gelet op artikel XIX, tweede lid, van de wet van 11 april 1979 (Stb. 304);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Het tijdstip van inwerkingtreding bedoeld in artikel XIX, tweede lid, van de wet van 11 april 1979 (Stb. 304) is bepaald op 1 januari 1980.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer, de Raad van toezicht en de directie van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds en de Raad van toezicht en de directie van het Spoorwegpensioenfonds.

Porto Ercole, 1 augustus 1979

Juliana

De Minister van Binnenlandse Zaken a.i., M. Gardeniers-Berendsen

De Staatssecretaris van Sociale Zaken, L. de Graaf

Uitgegeven de dertigste augustus 1979

De Minister van Justitie, J. de Ruiter