is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 451-500, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

488

Besluit van 16 augustus 1979 betreffende de wijziging van de wettelijke tijd in 1980

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 14 juni 1979, nr. B79/U1473, Directie Binnenlands Bestuur, Afdeling Wetgeving en Bestuurszaken;

Gelet op artikel 1, tweede lid, van de Wet van 16 juli 1958 (Stb. 352);

De Raad van State gehoord (advies van 4 juli 1979, nr. 10);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken a.i. van 8 augustus 1979, nr. B79/U2020, Directie Binnenlands Bestuur, Afdeling Wetgeving en Bestuurszaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De Midden-Europese Zomertijd zal in 1980 aanvangen op 6 april te 02.00 uur en eindigen op 28 september te 03.00 uur.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan een afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Porte Ercole, 16 augustus 1979

Juliana

De Minister van Binnenlandse Zaken,

H. Wiegel

Uitgegeven de zesde september 1979

De Minister van Justitie, J. de Ruiter