is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 451-500, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD 1979, 496

toevoeging aan hoofdstuk XVI (Departement van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk) van de begroting van uitgaven van het Rijk voor het jaar 1979 van bedragen, welke op hoofdstuk XVI (Departement van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk) van de begroting van uitgaven van het Rijk voor het jaar 1978 onbesteed zijn gebleven en waarvoor schriftelijk verplichtingen zijn aangegaan

VERBETERING

Op bladzijde 3, linker kolom

Het bedrag van artikel 19A Subsidies voor investeringen in het kader van het bijzonder regionaal welzijnsbeleid 1977 tot en met 1980 10 380 024 moet gewijzigd worden in 10 380 824.

Op bladzijde 5, rechter kolom

Het bedrag van artikel 156 Subsidies en overige uitgaven voor het emancipatiewerk 347 029 moet gewijzigd worden in 347 209.

's-Gravenhage, 27 november 1979

De Minister van Justitie, J. de Ruiter