is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 501-550, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bij artikel 42 van het Reglement van de Buitenlandse Dienst 1951 (Stb. 1970, 74), bevattende de salarisschalen in guldens per maand met salarisanciënniteit in jaren voor de amhton Ven van buitenlandse dienst (met ingang van 1 juni 1978);

Sal. anc. schaal 1 schaal 2 schaal 3 schaal 4 schaal 5 schaal 6 0 2.832 3.820 4.729 5.487 6.587 8.357 1 2.969 3.972 4.881 5.638 6.777 8.606 2 3.106 4.123 5.032 5.828 6.978 8.854 3 3.243 4.275 5.184 6.017 7.189 9.102 4 3.380 4.426 5.335 6.207 7.401 9.350 5 3.517 4.578 5.487 6.397 7.613 9.599 6 3.669 4.729 5.638 6.587 7.862 9.847 7 3.820 4.881 5.828 6.777 8.109 10.095 8 3.972 5.032 6.978 8.357 10.343 9 4.123 10 4.275

De asp. ambt. b.d. worden bezoldigd overeenkomstig schaal 1, de ambt. b.d. V worden bezoldigd overeenkomstig schaal 2, a) de ambt. b.d. IV worden bezoldigd overeenkomstig schaal 3, b) de ambt. b.d. III worden bezoldigd overeenkomstig schalen 4 en 5, c) de ambt. b.d. II worden bezoldigd overeenkomstig schaal 6, de ambt. b.d. I genieten een salaris van f 13.062,-.

a. Aan ABD V in bijzondere dienst, die een salarisanciënniteit van 8 jaar hebben bereikt, kunnen door Onze Minister van Buitenlandse Zaken boven het maximum der schaal nog drie periodieke verhogingen worden toegekend. b. Aan ABD IV, die een salarisanciënniteit van 7 jaar hebben bereikt, kunnen door Onze Minister van Buitenlandse Zaken boven het maximum der schaal nog twee periodieken worden toegekend. c. Overeenkomstig schaal 5 worden slechts bezoldigd de ambtenaren, die na in ieder opzicht voldoende dienstverrichting een salarisanciënniteit van ten minste 5 jaren in schaal 4 hebben bereikt.

Behoort bij artikel I van het Koninklijk besluit van 4 september 1979, Stb. 505.

Mij bekend,

De Minister van Buitenlandse Zaken, C. A. van der Klaauw