is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 551-600, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJLAGE 1

BESTAANDE TEKST

Art. 1.1. Er is een Bedrijfschap voor de Groothandel in Eieren. 2. Het bedrijfschap heeft zijn zetel te 's-Gravenhage. Art. 2.1. Het bedrijfschap is ingesteld voor de ondernemingen, waarin de groothandel of het bedrijf van tussenpersoon in eieren wordt uitgeoefend.

2. Dit besluit verstaat onder:

groothandel in eieren: het bedrijf van het kopen van eieren en het verkopen daarvan aan wederverkopers of -tenzij dit geschiedt in verband met het verkopen aan particulieren - aan instellingen of aan personen, die het gekochte in een door hen gedreven onderneming aanwenden;

het bedrijf van tussenpersoon in eieren: het bedrijf van het op naam van anderen sluiten van koop- en verkoopovereenkomsten met betrekking tot eieren, of van het, anders dan door het houden van veilingen, bemiddelen bij het tot stand komen van zodanige koop- en verkoopovereenkomsten;

eieren: kippen- en eendeëieren, alsmede eiprodukten;

wet: Wet op de Bedrijfsorganisatie (Stb. 1950, K 22, sedert gewijzigd).

3. Dit besluit verstaat onder groothandel in eieren mede het in het kader van de exploitatie van een filiaalonderneming kopen en via een of meer centrale magazijnen over de filialen distribueren van eieren, indien de onderneming tenminste tien filialen omvat. 4. Dit besluit verstaat onder groothandel in eieren niet de aanvoer-, transito- en driehoekshandel in eieren en onder het bedrijf van tussenpersoon in eieren niet het bedrijf van tussenpersoon op het terrein van laatstbedoelde vormen van die handel.

Art. 3. In afwijking van artikel 73, vierde lid, van de Wet bedraagt het aantal door organisaties van werknemers ... enz.

Art. 6.1. Aan het bedrijfschap is overgelaten de regeling of nadere regeling van de volgende onderwerpen:

a. de bevordering van de kwaliteit van eieren; b. de verzorging en de verpakking van eieren; c. de technische inrichting van ondernemingen voor zover deze verband houdt met de bevordering van de kwaliteit van eieren;

VOORGESTELDE TEKST

Art. 1.1. Er is een Bedrijfschap Eierhandel en eiproduktenindustrie. 2. Het bedrijfschap heeft zijn zetel te Zeist. Art. 2.1. Het bedrijfschap is ingesteld voor de ondernemingen, waarin de groothandel in eieren of eiprodukten, het bedrijf van tussenpersoon in eieren of eiprodukten, of het bedrijf van het vervaardigen van eiprodukten wordt uitgeoefend. 2. Dit besluit verstaat onder: a. groothandel in eieren of eiprodukten: het bedrijf van het kopen van eieren of eiprodukten en het verkopen daarvan aan wederverkopers of-tenzij dit geschiedt in verband met het verkopen aan particulieren - aan instellingen of aan personen, die het gekochte in een door hen gedreven onderneming aanwenden; b. het bedrijf van tussenpersoon in eieren of eiprodukten: het bedrijf van het op naam van anderen sluiten van koop- en verkoopovereenkomsten met betrekking tot eieren of eiprodukten, of van het, anders dan door het houden van veilingen, bemiddelen bij hettot stand komen van zodanige koop- en verkoopovereenkomsten; c. eieren: kippe-, eende-, ganze-, pareihoender- en kalkoeneieren; d. eiprodukten: produkten, welke voor ten minste 50 gewichtsprocenten zijn samengesteld uit de van schaal en schaalvliezen ontdane, gehele of gedeeltelijke inhoud van eieren; e. ONGEWIJZIGD 3. Dit besluit verstaat onder groothandel in eieren of eiprodukten mede het in het kader van de exploitatie van een filiaalonderneming kopen en via een of meer centrale magazijnen over de filialen distribueren van eieren of eiprodukten, indien de onderneming ten minste tien filialen omvat. 4. Dit besluit verstaat onder groothandel in eieren of eiprodukten niet de aanvoer-, transito- en driehoekshandel in eieren of eiprodukten en onder het bedrijf van tussenpersoon in eieren of eiprodukten niet het bedrijf van tussenpersoon op het terrein van laatstbedoelde vormen van die handel.

Art. 3. ONGEWIJZIGD

Art. 6.1. Aan het bedrijfschap is overgelaten de regeling of nadere regeling van de volgende onderwerpen: a. de bevordering van de kwaliteit van eieren of eiprodukten; b. de verzorging en de verpakking van eieren of eiprodukten; c. de technische inrichting van ondernemingen voor zover deze verband houdt met de bevordering van de kwaliteit van eieren of eiprodukten;