is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 601-651, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

21 Yami, Workitu, geboren te Addis Abeba (Ethiopië) 30 oktober 1961, wonende in Burundi; 22 Yuen, Chak Man, geboren te Po-On (China) 6 maart 1938, wonende te Maastricht (Limburg); 23 Siu, Wai, geboren te Po-On (China) 10 oktober 1945, echtgenote van Yuen, Chak Man; 24 Zbiljirf, Gordana, geboren te Nis (Joegoslavië) 19 november 1953, wonende te Zaandam, gemeente Zaanstad (Noord-Holland), met bepaling dat de geslachtsnaam van verzoekster wordt gewijzigd in «Zebeljic».

Artikel 2

Krachtens het bepaalde in artikel 6, eerste lid, van de wet op het Nederlanderschap en het ingezetenschap (Stb. 1892, 268), wordt bij deze het Nederlanderschap onthouden aan Ruffle-Klugkist, Karen, geboren te Amsterdam (Noord-Holland) 18februari 1966, wonende buiten het Koninkrijk.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na die van haar afkondiging.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle ministeriële departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 1 november 1979

Juliana

De Staatssecretaris van Justitie, E. A. Haars

Uitgegeven de vijftiende november 1979

De Minister van Justitie, J. de Ruiter

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal: Kamerstukken II 1979/80,15 826; Hand. I11979/80, blz. 419-420; Kamerstukken 1 1 979/80,15 826 (15); Hand. 11979/80, tweede vergadering van 23 oktober 1979.