is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 601-651, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad

van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1979

641

Besluit van 10 november 1979 tot wijziging van het Koninklijk besluit van 5 december 1968 (Stb. 649), waarbij toepassing wordt gegeven aan de artikelen 1, zesde lid, 22, tweede, derde en zesde lid, en 23a-23c van de Handelsregisterwet

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Th. M. Hazekamp, van 9 oktober 1979, no. 679/869 W.J.A.;

Gelet op de artikelen 22, tweede en derde lid, en 23a-23c van de Handelsregisterwet (Stb. 1976, 398);

De Raad van State gehoord (advies van 24 oktober 1979, no. 9);

Gezien het nader rapport van voornoemde Staatssecretaris van 8 november 1979, no. 679/972 W.J.A.;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

In Ons besluit van 5 december 1968 (Stb. 649) 1 , waarbij toepassing wordt gegeven aan de artikelen 1, zesde lid, 22, tweede, derde en zesde lid, en 23a-23c van de Handelsregisterwet (Stb. 1976, 398), worden de volgende wijzigingen aangebracht:

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. de in het eerste lid opgenomen staat wordt gelezen: