is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 652-680, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

663

Besluit van 28 november 1979 tot verlenging van de schorsing van het besluit van burgemeester en wethouders van Haren van 5 februari 1979, no. 1, betreffende het verlenen van bouwvergunning

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van 21 november 1979, no. 1120942, Centrale Afdeling Juridische Zaken, betreffende het besluit van burgemeester en wethouders van Haren van 5 februari 1979, no. 1, waarbij aan S. de Jonge, Quintuslaan 17 te Groningen, vergunning is verleend voor het veranderen en vergroten van een agrarisch bedrijfspand met woning op de percelen kadastraal bekend gemeente Haren, sectie K, nos. 3764 en 6588;

Overwegende, dat Wij bij Ons besluit van 1 juni 1979, Staatsblad 298, voornoemd besluit van burgemeester en wethouders van Haren tot 1 december 1979 hebben geschorst op grond van de overweging, dat het wenselijk is om hangende het onderzoek van de vraag, of bedoeld besluit in strijd is met de wet, de werking daarvan op te schorten;

dat dit onderzoek nog niet is voltooid;

dat het daarom wenselijk is de termijn, waarvoor is geschorst, te verlengen;

Gelet op de gemeentewet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

de schorsing van voormeld besluit van burgemeester en wethouders van Haren te verlengen tot 1 juni 1980.

Onze Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Soestdijk, 28 november 1979

Juliana

De Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Beelaerts van Blokland

Uitgegeven de elfde december 1979

De Minister van Justitie, J. de Ruiter