is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 681-700, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1979

691

Besluit van 14 december 1979, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 16 van de Liquidatiewet Ouderdomswet 1919 (regelen, verband houdende met de overdracht van afkoopsommen VOV aan een particuliere levensverzekeraar)

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken van 15 oktober 1979, Directoraat-Generaal voor Sociale Voorzieningen, Directie Soc. Verz., Afdeling P. en S., nr. 45.809;

Gelet op artikel 16 van de Liquidatiewet Ouderdomswet 1919 (Stb. 1979, 673);

De Raad van State gehoord (advies van 14 november 1979, no. 28);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken van 6 december 1979, Directoraat-Generaal voor Sociale Voorzieningen, Directie Soc. Verz., Afd. P. en S., Nr. 46913;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder: a. Liquidatiewet: de Liquidatiewet Ouderdomswet 1919; b. ouderdomsverzekering VOV: een verzekering ingevolge artikel 10, eerste lid, van de Ouderdomswet 1919, gesloten tegen bruto-premies; c. overlevingsrenteverzekering VOV: een verzekering ingevolge artikel 10, vierde lid, van de Ouderdomswet 1919, gesloten tegen bruto-premies; d. liquidatiedatum; de dag, waarop een verzekering ingevolge de Ouderdomswet 1919 op grond van het bepaalde krachtens artikel 8, eerste lid, van de Liquidatiewet eindigt; e. afkoopsom: de afkoopsom, bedoeld in artikel 12, eerste lid, van de Liquidatiewet, alsmede de afkoopsom, bedoeld in artikel 13, derde lid, van de Liquidatiewet; f. overdracht: de overdracht van een afkoopsom aan een particuliere levensverzekeraar, bedoeld in artikel 12, eerste lid, en artikel 13, derde lid, van de Liquidatiewet; g. de Stichting: de te 's-Gravenhage gevestigde Stichting Dienstverlening VOV, waarin de krachtens artikel 14 van de Liquidatiewet aangewezen particuliere levensverzekeraars samenwerken; h. verzekeringsovereenkomst: een verzekeringsovereenkomst als bedoeld in artikel 13 van de Liquidatiewet; i. verzekering: een verzekering, voortvloeiende uit een verzekeringsovereenkomst.