is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 701-750, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1979

735

Wet van 19 december 1979, houdende naturalisatie van Akihary, Cornelis Alex Paulus en 22 anderen

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat er aanleiding is tot naturalisatie van Akihary, Cornelis Alex Paulus en 22 anderen, die aan Ons een verzoek daartoe hebben gedaan, met overlegging, voor zoveel nodig, van de bewijsstukken bedoeld in artikel 3 van de wet op het Nederlanderschap en het ingezetenschap (Stb. 1892, 268);

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

Het Nederlanderschap wordt bij deze verleend aan:

1 Akihary, Cornelis Alex Paulus, geboren te Vught (Noord-Brabant) 15 oktober 1952, wonende te Culemborg (Gelderland); 2 Amahorseija, Alex Willem, geboren te Semarang (Indonesië) 15 december 1950, wonende te Winterswijk (Gelderland); 3 Keiler, Jannie Frederik, geboren te Jakarta (Indonesië) 23 juli 1957, wonende te Vianen (Zuid-Holland); 4 Kereh, Gerrit Lodewyk, geboren te Jakarta (Indonesië) 20 november 1951, wonende te Breda (Noord-Brabant); 5 Leatemia, Peter Albert, geboren te Makassar (Indonesië) 13 oktober 1954, wonende te Rotterdam (Zuid-Holland); 6 Lie, Sian Gie Albert, geboren te Jakarta (Indonesië) 8 april 1950, wonende te Delft (Zuid-Holland);