is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 701-750, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22 Ramkisoen, Pierthieradj, geboren in het district Suriname (Suriname) 18 september 1958, wonende te Leiden (Zuid-Holland); 23 Ramkisoen, Chandrawatie, geboren in het district Suriname (Suriname) 6 januari 1960, wonende te Leiden (Zuid-Holland); 24 Rodgers, Lloyd Roy, geboren te Paramaribo (Suriname) 10 september 1960, wonende te Dordrecht (Zuid-Holland); 25 Rodgers, Urvin Dennis, geboren te Paramaribo (Suriname) 19 juli 1962, wonende te Dordrecht (Zuid-Holland); 26 Rodgers, Romeo Milton, geboren in het district Suriname (Suriname) 2 november 1964, wonende te Dordrecht (Zuid-Holland); 27 Rodgers, Jenny Carine, geboren te Paramaribo (Suriname) 24 oktober 1966, wonende te Dordrecht (Zuid-Holland); 28 Rodgers, Michel Emile, geboren te Paramaribo (Suriname) 11 november 1967, wonende te Dordrecht (Zuid-Holland); 29 Rodgers, Daniëlla Mathilda, geboren te Paramaribo (Suriname) 22 oktober 1972, wonende te Dordrecht (Zuid-Holland); 30 Troenokarso, Johan, geboren te Paramaribo (Suriname) 4 september 1959, wonende te Zoetermeer (Zuid-Holland).

Artikel 2

Krachtens het bepaalde in artikel 6, eerste lid, van de wet op het Nederlanderschap en het ingezetenschap (Stb. 1892, 268), wordt bij deze het Nederlanderschap onthouden aan van Hemert, Dan Marland, geboren te Durban (Zuid-Afrika) 25 november 1969, wonende te Durban (Zuid-Afrika).

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na die van haar afkondiging.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle ministeriële departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 19 december 1979

Juliana

De Staatssecretaris van Justitie, E. A. Haars

Uitgegeven de zeventiende januari 1980

De Minister van Justitie, J. de Ruiter

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal: Kamerstukken I 11 979/80, 1 5 862 j^and. I11979/80, blz. 1987-1988 Kamerstukken 1 1979/80,15 862 (37) Hand - 11979/80 blz. 115 en 116.