is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, jrg 56, 1887, 1887

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C. Kerkhof, wijk 7 en S. ' 1889 W. A. Paerels, n 3 u 5. 1889 A. L. Boekholt, u '2 n 6. 1890 T. Stoorvogel, u 3 n 5. 1890 P. van Woerden, // 2 n 6. 1890 Het Kiescollege van de Nederduüsche Hervormde gemeente, tot de benoeming van ouderlingen en diakenen en de beroeping van predikanten, bestaat uit de gezamenlijke leden des kerkeraads, ten getale van 39 en uit 58 gemachtigden, gekozen door de stemgerechtigde leden. Gemachtigden. Jaar van aftreding 188 7. W. D. van Beest. A. van der Leeuw. H. Casparie. P. Lugtigheid. J. H. W. Elsevier Balfourt. W. Moerman. C. van der Heide. Joh. Stout. S. van der Heide. C. M. Struyk. D. Huurman. D. J. C. van Eeenen. C. van Kampen. A. A. Wolhoff. P. J. Koumans. Jaar van aftreding 188 8. A. van den Berg, 1—45, A. Metselaar. J. van den Bergh. C. W. Pannevis. A. van den Boogert. A. 0. Schoonhoven. B. Harkink. P. J. van Seuren. M. Kouwenhoven. A. van der Sluys. A. A. Kuiler. C. Veth. K. Magendans. C. van der Wees.

35