is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, jrg 56, 1887, 1887

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schoolhouderes. M. C. Klaar, geb. Destrée. Bewaarschoolhouderessen. G. H. Grieven en M, Jansen (Scholen van den H. Vincentius van Paula), Koornmarkt en Voorstraat. J. J. Schreuder (Verversdijk). M. E. Verbeek, geb. Houtzager (Oude Delft). Nederlandsch Onderwijzersgenootschap, Afdeeling Delft. H. V. Leopold, Voorzitter. J. Petillon Mz., Onder-Voorzitter. H. J. Kolstee van der Plas, le Secretaris. W. J. van der Boor, 2e Secretaris. W. N. van Es, Penningmeester. Vereeniging „Volksonderwijs.” Afdeeling Delft. Mr. J. J. Kuipers, Voorz. H. E. Voet. P. J. Mouthaan, Off. Dr. D. C. Hesseling, Secr. E. L. Bogaert. Vereeniging tot bevordering van Christelijk Schoolonderwijs. L. den Hoed , Pres. J. E. Kouwenhoven, Penn J. A. Muller, Vice-Pres. S. Eygenraam, 2e Penn. J. van Oei, Jr. Secretaris.

60