is toegevoegd aan uw favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, jrg 56, 1887, 1887

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Portugal met Madera en de Azoren , Eoumanië, Montenegro , Rusland, Servië, Zweden, Egypte, Canada , New-Foundland, Noord-Amerika , Zwitserland, Europeesoh en Aziatisch-Turkije, Perzië, 121/2 cent; h. voor Noord- en Zuid-Amerika, Groenland, Deensche bezittingen in W. Indië, Ned. O. en W. Indië, Fransche bezittingen in Afrika en Azië, Spaansche bezittingen in Afrika, Portugeesche bezittingen in Afrika, Japan 25 cents; c. voor België 10 cents. Nederlandsch Oost-Indië: I°. Over Marseille, met de Stoombooten van de Maatschappij //Nederland.” Gewone brieven 25 cent per 15 gram. Briefkaarten 7 i/2 cent. Gedrukte stukken 5 cent per 50 gram (maximum gewicht 2000 gram). Papieren en bescheiden 5 cent per 50 gram. Monsters van koopwaren 5 cent per 50 gram (max. gewicht 250 gram). Aangeteekende brieven 10 cent vast recht boven het gewone port. Berichten van ontvang 5 cent. 2°. Met Nederlandsche Stoomschepen (Zeepost). Gewone brieven 12 ’/2 cents voor elke 15 gram of gedeelte daarvan. Het port der ongefrankeerde brieven bedraagt het dubbele hiervan. Brieven, gericht aan militairen beneden den rang van officier, en geen voor anderen bestemde brieven

102