is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, jrg 56, 1887, 1887

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J. H. Groenewegen, W. A. Rodenrijs, B. Arpink H . J L. Maas, A. Baars T. BaapLst’. G.‘ ïetteroo, W. Postma en J. P. J. van Steenbeek. Nationale Levensverzekering-Bank, te Rotterdam, Agent te Delft: Mr. P. Post Uitenveer, Notaris. S. L. Boersma. Hoof-Agent voor Den Haag, Delft en omstreken. Levens verzekering-Maatschappij //La Compagnie Francaise d’Assnrances Générales sur la Vie des Hommes,” in Parijs. Men adresseere zich voor Delft en omstreken bij den Hoofd-Agent Dr. A. Drost Dz., of bij de Geneesheeren Dr. E. J. A. Kaiser en Dr. B. E, Scheltema. Levensverzekering //Eigen Hulp” te ’s Hage. Hoofd-Agent voor Delft en omstreken H. L. Verschoor. Eerste Ned. Verzekering-Maatschappij op het leven, tegen invaliditeit en ongelukken te ’s Graven hage. Hoofd-Agent voor Delft en omstreken, J. F. L. Schneider. Levensverzekering //La Nationale, te Parijs. Agent-Generaal, H. G. J. L. Meynevs, de kl., B. K., (25). Collecteur der Nederl. Staatsloterij J. N. Contze.

138