is toegevoegd aan uw favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1852, 1852

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZONS- EN MAANSVERDUISTERINGEN, ENZ.

In dit jaar zullen zes verduisteringen plaats hebben , als drie Zons- en drie Maansverduisteringen. Van deze alle zal slechts ééne Maansverduistering bij ons zigtbaar zijn. I. Eene totale Maansverduistering, voorvallende inden morgen van den 7 Januari], welke grootendeels bij ons zal ziglbaar zijn. Het begin heelt plaats ten 4 ure 40 min. Het begin der totale verduistering ten 5 ure 40 min. Het midden der verduistering ten 0 ure 30 min. Einde der totale verduistering ten 7 ure 19 min. Einde der verduistering ten 8 ure 19 min. l)e Maan gaat onder ten 8 ure 10 min. inden morgen, en dus zeer kort voor het einde der verduistering. 11. Eene, voor ons onzigtbare , gedeeltelijke Zonsverduistering , voorvallende inden morgen van den 21 Januari]. Deze verduistering zal inde Zuidzee zigtbaar zijn. 111. Eene, voor ons onzigtbare , gedeeltelijke Zonsverduistering , voorvallende inden namiddag van den 17 Juni]. Deze verduistering zal zigtbaar zijn in het zuidelijk gedeelte van Zuid-Amerika. IV. Eene, voor ons onzigtbare, totale Maansverduistering, voorvallende inden namiddag van den 1 Juli]. Deze verduistering zal zigtbaar zijn in Azië en Nieuw-Holland en inde oostelijke deelcn van Europ.a en Afrika.