is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1853, 1853

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om OP EET LEIDEN DER WERKKLOK,

vanaf I°. Januarij 1851.

yan des morgens, des avonds. 16 November tot 31 Januari] , 8 ure , 4 ure. 1 Februari] » 15 Februari) , half 8 ure, halt 5 ure. 16 Februari] » den laatsten id. 7 ure , 5 ure. 1 Maart » 15 Maart, half7 ure , half 6 ure. 16 Maart »31 Maart, 6 ure, 6 ure. Deze vijf tijdperken des middags om IA ure en lw. 1 April tot 15 April, 6 ure, hall 7 ure. 16 April »31 Augustus, half 6 ure, 7 ure. 1 September» 15 September, 6 urei, 7 «re. Deze drie tijdperken des middags om 12 ure en half 2 ure. 16 September »30 September, 6 ure , 6 ure. 1 October »15 October, half? ure, half 6 ure. 16 Octoher »31 October, 7 ure, 5 ure. 1 November» 15 November, half 8 ure, half 5 ure-Deze vier tijdperken des middags om 12 ure en 1 ure.

BEPALINGEN der WEBRBAZES-

Morgen schoft-uren. Geen. Geen. 9 tot 10 ure. half 9 tot half 10 ure. 8 tot 9 ure. 8 tot 9 ure. 8 tot 9 ure. 8 tot 9 ure. 8 tot 9 ure. half 9 tot half 10 ure. 9 lot 10 ure. Geen.

De aanvang van den werktijd zal voortaan te gelijk met het luiden der klok zijn.

135