is toegevoegd aan uw favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, jrg 58, 1889, 1889

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijzondere Bewaarscholen.

Bewaarschool der Ned. Herv. Gemeente (Gasthuisl.) Commissie van Beheer. J. van der Heide, j A. van Hattem Jr., ! Diakenen. J. T. Bijl, J Schoolhouderes, M. C. Klaar Destrée. Bewaarsehoolh ouderessen. G. H. Grieven en M. Jansen (Scholen van den H. Yincentius van Paula) , Koornmarkt en Voorstraat. J. J. Schreuder (Verversdijk). M. E. Verbeek Houtzager (Oude Delft). Nederlandsch Onderwijzers-Genootschap. Afdeeling Delft. H. V. Leopold, Voorzitter, N. Koomans, Onder-Voorzitter. H. J. Kolstee van der Plas, le Secretaris. W. J. van der Boor, 2e Secretaris. W. van Foeteren, Penningmeester. Vereeniging „Volksonderwijs.” Afdeeling Delft. P. J. Mouthaan, Off. Dr. D. C. Hesseling. Voorzitter. F. M. de Vries v.HeystJr.’ H. R. Voet. Secretaris.

58