is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, jrg 59, 1890, 1890

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vrouwenbond tot verhooging van het zedelijk bewustzijn.

Afdeeling Delft. W. C. G. Groene wegen Piejeers, Presidente. J. J. van Oattenburcli, ïhesauriere. Locaal-Comité: De Unie „Een School m/d. Bijbel.” Ds. L. v.d. Valk, Yoorz. M. Smink. J. C. Fabius, (15),Secr. A. van der Sluys. Christelijk Nationaal Schoolonderwijs. Afdeeling Delft. Voorzitter. A. Oly, Penningmeester. A. van der Sluys, Secretaris. Christelijk Hulpbetoon. P. van Pdiijn, Voorzitter. Dr. J. Groenewegen, Vice-Voorzitter. Dr. A. Drost Dz., Secretaris. N. G. H. Kleyn van Willigen, Thesaurier. Ds. A. van der Mey. C. B. van der Breggen, G. L. N. 3, (35). Anti-Dienstvervangingbond. Afdeeling Delft. , President. E. van Everdingen. S. I. van Nooten, (20), Secretaris. J. M. de Kuyser, Penningmeester. (Afgedrukt 33 Jan. 1890.)

80