is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, jrg 60, 1891, 1891

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Beerenbroek, J||, Ridder 3e kl. der Orde van St. Anna van Rusland, Commandéur met de Ster der Orde van den H. Gregorius den Groote van den Kerkelijken Staat, Ridder le kl. van den Leeuw en de Zon van Perzië. (Audiëntie: des Dinsdags ten l'/2 ure). Secretaris-Generaal, Jhr. Mr. P. J. van Beyma, Hl, Ridder 3e kl. der St. Anna-Orde van Rusland. Ministerie van Binnenlandsche Zaken. (Binnen li of.) Minister, Z.Exc. Jhr. Mr. A. F. de Savornin Lobman, (Audiëntie: . des Zaterdags ten 12 ure.) Secretaris-Generaal-, Mr. P. F. Hubrecht, <§>, Comm. d-, Comm. der Orde van de Kroon van Italië. Ministerie van Marine. (Lange Voorhout). Minister, Z.Exc. H. Dyserinck, m, -p-(Audiëntie: des Vrijdags ten 11 ure). Secretaris-Generaal, Jhr. PI. M. van der Wijcb, , Hh Off., Off. der Orde van de Kroon van Italië, Ridder 2e kl. der Orde van St. Stanislaus, Ridder qe kl. der Orde van St. Anna van Rusland, Commandeur met de Ster der Orde van Karei 111 ATan Spanje.

2