is toegevoegd aan uw favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, jrg 60, 1891, 1891

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wlog (Ministerie —) ... 3 ipenb. Gemeentew. en Eigend. (Comm. voor de —) . 23 Ipwinder van de Uurwerken. 28 Opzichters (Gemeente —) . . 16

P

‘achters van Gemeente-Eigend. 29 Patrimonium (Werkl.-Verb. —) 74 lantsoenwachters .... 20 'olderbesturen 87 'olitie 19 'olytechnische School ... 43 bsterijen 92 rocureurs b.d. Arr. Kechtb. 84 rotestantenbond (Ned. —) . 69 rov. Staten van Zuid-Holl. . 10 yrotechnische Werkplaatsen . 113

R

aad (Leden v.d. Gemeente—) 14 acine (Tooneelvereeuiging—) 67 egistratie (Ontvanger der —) 106 einiging (Gemeente —) . . 25 eeiers (’s Kijks —-).... 108

il ,3 ;3 .« S

S

thatters van de Persen. Belast. 107 tholen (Bewaar —). ... 56 (Bijzondere —) . . . 55 (Openbare -—) ... 51 'hooi (Bnrgeravond •—) . . 49 (Gymnastiek —)... 58 Hoogere Burger —) . 48 • (Polytechnische —). . 43 (Zwem —) 58 thouwbnrg (Comm. D. S. C. over —) 62 chutterij 21 tcretarie (Gemeente —) . . 15 &cretaris (Gemeente —) . . 15 Kcieteiten (Bestuur der —) . 59 oepcommissie...... 77

Spaarbank der Maatschappij tot Nat van ’t Algemeen . 75 Spoorweg-Maatsch. (H. IJ. – ■) 101 Sport (Delftsehe —) 63 Staten-Generaal 4 Steenbeek (Asy) —te Zetten). 81 Stichtelijke Blaadjes (Vereenig. tot verspreiding van —) 69 Stoombooten, Schuitenveer. enz. 136 Stoomtram . 100 StudentenfNam.enWoönpl.d.—) 152

T

Talitha Kiimi 80 Telegraaf (Rijks —) .... 98 (H. IJ. Spoorweg —) . 101 Tesselschade(AlgemeeneNederl. Vrouwen-Vereen. —) . 78 Tollens (Rederijkerskamer —). 66 Tooneelgezelsch. (Studenten —) 62 Tooneelverbond (Ned.) ... 60 Toonkunst (Maats. t. bev. v.—) 63 Tractaat-Genootschap (Ned.—) 69

u

Unie (Comité School m. d. B.) 81 Uurwerken (Opwinder der —) 28

V

Vaderland (Vereeniging het—) 83 Veearts (Rijks —) .... 27 Veemarkt 26 Velocipedeclub (Stud.—) . . 61 Vereenigingen (Letterkundige, Muziek- en andere —) 60 Verhuurders-Ver. (Delftsehe—) 133 Verknopingen (Ondernemer van publieke —) .... 84 Verordeningen (Commissie voor het ontwerpen der —) . 24 Verwaarloosden en gevallenen te Apeldoorn (Ver. tot steun van —) ... 73 Verzekering-Maatschappijen. . 126

205