is toegevoegd aan uw favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, jrg 61, 1892, 1892

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

h. Ijzergieterij. E. A. F. Baron Creutz, (25), Kapitein, ïïoofdopz. E. F. Delprat, (15), le Luitenant, Opzichter. IJ. Vander Heulen, le Luitenant, idem. J. Koet, Hulpschrijver. L. Sanders, B. M., Keurder van Projectielen. H. Van Erkel, B. M., idem. H. J. Liessen, Mr. Vormer en Gieter le tl. P. J. A. Borghouts, idem 2e tl. W. Klamer, Onderopzichter der Instrumentmakers en Metaaldraaiers 2e tl. G. W. Van Ditmars, Onderopz. der Smeden le tl. B. Pöuwels, Machinist 2e ld. Pyrotechnische Werkplaatsen. J. G. Van Gennep, (30), Majoor, Hoofd der Pyrotechnische Werkplaatsen. A. J. Lijsenaar, Boekhouder. J. Verhey, Hulpschrijver. a. Vuurwerkerij. J. Regenbogen, (25), Ridder der St. Olaf-Orde, Kapitein, Hoofdopzichter. J. Van Vuuren, le Luitenant, Opzichter. J. P. Smeets, le Luitenant, idem. 0. F. Gey van Pittius, le Luitenant, belast met de werkzaamheden in het Scheik. Laboratorium.

115