is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, jrg 61, 1892, 1892

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Opening der Gemeente- en Lands-Kantoren.

De Secretarie en het Bureau van den Burgerlijken Stand alle dagen, behalve Zon- en feestdagen, des morgens van 9 uur tot des namiddags 4 uur. Kantoor van den Gemeente-Ontvanger, inde Waag, dagelijks, van ’s morgens 9 tot ’s namidd. 2 uur, uitgezonderd Zaterdag, Zondag en erkende feestdagen. Kantoor van Invoerrechten en Accijnzen, Zuiderstraat 11. Inde wintermaanden, van des morgens 9 tot des namiddags 1 uur en des namiddags van half 8 tot 4 uur. [Zomermaanden des morgens van half 9. tot des namiddags 1 uur en des namiddags van half 3 tot 5 utir. Kantoor der Directe Belastingen, Yan Leeuwenhoeksingel 3; des Maandags', Dinsdags, Woensdags en Donderdags, van ’s morg. 9 tot ’s namidd. 1 uur. NB. Den laatsten dag der maand, op een dezer dagen vallende, wordt geen kantoor gehouden. : Ö Kantoor van het Zegel, de Registratie, Succgpsie en Domeinen, Koordeinde tusschen 32 en 34, alle werkdagen, van ’s morgens 8 tot ’s namiddags 3u.

151