is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1854, 1854

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zons- en Maansverduisteringen en Hemelverschijnselen.

In dit jaar zullen vier verduisteringen plaats hebben , namelijk: twee zons- en twee maansverduisteringen , van welke slechts ééne kleine maansverduistering bij ons zigtbaar zal z:jn, X. Eene kleine maansverduistering, voorvallende inden namiddag van den 12 Mei. Deze verduistering zal , gedurende haar geheel beloop , in Nieuw-llolland cu Azië zigtbaar zijn. In Afrika en het zuidoostelijke gedeelte van Europa zal men het einde kunnen waarnemen.

11. Eene zonsverduistering, voorvallende inden avond van den 26 Mei. Deze verduistering zal ziglbaar zijn in Noord-Amerika , het noordelijksie deel van Zuid-Ameiika en in het oosielijke gedeelte van Azië. In Noord-Amerika zal zij ringvormig zijn.

lil. Eene zeer kleine, bij ons ziglbare, maansverduistering, voorvallende inden avond van den 4 November. "Het begin zal (naar den middelbaren tijd te Amsterdam) plaats hebben ten 9 ure 5 min.; het midden. als wanneer de maan 0 ure 36 min. over de noordzijde verduisterd zal wezen , ten 9 ure 32 min.. het einde ten 9 ure 59 min. Deze kleine verduistering