is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1854, 1854

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staat der Bevolking

op primo Jarmarij der onderstaande jaren. Jaren. Zielm. Jaren. Zielen. 1831 . – , 15,237 1843 . . . 17,173 1832 . . . 15,402 1844 . . . 17,514 1833 . . . 15,455 1845 . . . 18,098 1834 . . . 15,559 1846 . . . 18,008 1835 . . . 15,676 1847 . . . 18,094 1836 ... 15,883 1848 . . . 18,167 1837 . . . 15,987 1849 . . . 18,525 1838 . . . 16,088 1850 . . . 18,449 1839 . . . 16,258 1851 . . . 18,780 1840 . . . 17,037 1852 . . . 19,142 1841 . . . 16,870 1853 . . . 19,432 1842 . . . 16,851 1854 . . . 19,334 Onder het getal der Inwoners, voor het laaisfe jaar, is geteld een getal van 1331 personen, welke slechts lijdelijk alhier aanwezig en 491 welke lijdelijk afwezig waren, benevens het Militaire Garnizoen, ten bedrage van 690 manschappen , waarvan 565 niet tot de Bevolking behooren. Getal der onderscheidene Gezindheden, voor zoo veel de wettig gedomicilieerde Bevolking betreft. Nederduitsche Hervormden 9940 Fransche of Waalsche 212 Engelsche of Presbyteriaanschc Hervormden. , 4

146