is toegevoegd aan uw favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1860, 1860

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Trek- en Marktschuiten

Van Delft naar Amsterdam. Op Dingsdag , Donderdag en Zaturdag , des namiddags ten 3 ure. Van Amsterdam naar Delft. Op dezelfde dagen en uren. Van Delft naar Rotterdam. Des morgens , van 1 Mei tot 31 October ten 7 , 8,9, 10, 11 en 12 ure; van 1 November tot 30 April (en 8, 10 en 12 ure. Des namiddags, van 1 Mei tot 31 Augustus, ten 3,5, 7en 8 ure, van 1 September tot 30 April ten 3,5 en 7_ ure. Het gebeele jaar door alle Dingsdagen des morgens ten half 9 ure, en dagelijks des namiddags ten 2 ure, een pakschuit. Dc Delftsche pakschuiten van 1 Januari] tot ultimo Februari] en van 1 October lot 31 December des morgens ten 6 ure, van 1 Maart tot 31 October des morgens ten 5 ure. Voor nadere informatien gelieve men zich te vervoegen bij de marktschippers (1. M. Willens cn N. van Vliet.