is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, jrg 62, 1893, 1893

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijzondere Scholen.

a. Eoomsoh-Oatholieke Parochiale School. Hoofd der School H. L. Wassen. Onderwijzers. G. B. Eylers. W. G. Van Gemert. N. Moerel. F. H. Huybers. K. 0. Feigener. D. Verheul. J. Van Zwet. G. H. Sekhuis. G. P. B. Reyns. F. A. Van Don. S. J. Van Noorden. b. Roomsch-Oatholieke Meisjesschool (Voorstraat). Hoofd der School Mej. M. S. 0. Richters. c. School der Gereformeerde Gemeente A. Commissie. A. H. Gezelle Meerburg, President. J. Van Oei Jr., Vice-President. Mr. P. A. Tukker, Secretaris-Penningmeester. H. Bukman. B. De Groot. F. H. Vander Struyf. H. L. Schram. Hoofd der School J. Hemmes. Onderwijzers en Onderwijzeressen. P. Popma. Mej. W. E. Balkstra. W. J. Visser. Mej. J. Vander Snel. A. M. Verschoor.

55