is toegevoegd aan uw favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, jrg 63, 1894, 1894

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A. A. Van Anrooy, assistent schoone Bouwkunde. P. M. Verhoeckx, ass. Graphostatica en Werkt. J. F. L. Sckneider, Bibliotkecaris. R. H. Dozy, Klerk bibl. H. L. Verschoor, Administrateur. J. Lovis, Conciërge. Indische Instelling. Commissie van Toezicht. Het College van Burgemeester en Wethouders. Hoogleeraar-Directeur. J. Spanjaard, Comm. Kon. Orde v. Cambodja. Hoogleeraar. J. R. P. F. Gonggrijp, ||, inde Maleische en Soendaneesche Talen. J. Spanjaard, ||, inde Staatsinstell. van Ned. Indië. G. K. Niemann inde Land- en Volkenkunde van Nederlandsch Indië en inde Makassaarsche en Boegineesche Talen. Mr. L. W. C. Van den Berg, ||, inde Godsdienstige Wetten, Volksinstellingen en Gebruiken van Hederlandsoh Indië. C. Poensen, inde Javaansche Taal. .Mr. J. G. Th. Heiligers, inde N.-I. Wetb. (J. C. O.) Lectoren. J. A. Van den Broek, inde Geschiedenis van Nederlandsoh Indië. J. S. A. Van Dissel, inde Maleische, Madoereesche, Bataksche en Balineesche Talen.

44