is toegevoegd aan uw favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, jrg 64, 1895, 1895

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

p fr. a TT Burger-Leeraren. a LDttS- Ho°gewerff, Scheikunde. A. W. Eesteman, Paardrijden. Leerlingen. Derde Studiejaar. V olonjiair-Sergeant. £ EinPpng'„ H. J- N. Kat. B£ W vp , W‘ H- E- Vrijdag. B. J. W. Van Panthaleon B. Th. Paets Baron Van Eek. Tweede Studiejaar. V olontair-Sergeants. H. G.Sadee. H. A. F. G. VanErmel P £• lnbergen‘ Scherer. P. Keulemans. F. D. Bezoet de Bie. O. O. G. Beelaerts. Eerste Studiejaar. Volontairs. Mollerus (korpl.) N.O. J. De Pauw Gerlings. G. Klinkhamer. D. Couvée. S Si, W V*n der Moer. J. M. Van Velzen. I^aV^1- W' J' Küller' L. A. M. Willemse. J. p. Minderhoud. Genie. J' de Wetering, bijgenaamd De Rooy, ... Koofdopzichter van Fortificatiën. W. H. Mante, Opzichter idem. Militair Hospitaal. H. E. Korndorfer, Dir. Off. v. Gez. 2e kl J. Carpentier, Off. v. Gez. Ie kl'. 2e y W.F.Van Essen, Apotheker 2e kl. tV riabmga, G. M. Administrateur. W. Vastenburg, Zieken-Opzichter.

104