is toegevoegd aan uw favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, jrg 66, 1897, 1897

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gemeente-Bewaarscholen, Commissie van Toezicht. J. R. P. F. Gonggrijp, , Voorzitter. J. C. De Kleyn, Secretaris. G. P. E. Ribbius. Mr. A. A. Kuiler. G. Bakker. N°. 1 (Molslaan.) Hoofd der School Mej. S. Rodenburg. Onderwijzeressen. O. J. Van Buitenen. W. Dijkshoorn. E. M. Harkink. M. Ploos van Amstel. W. J. Frohwein. 0. H. Kwast. N°. 2 (Bagijnhof.) Hoofd der School Mej. M. P. Schram. Onderwijzeressen. M. Ladestein. I M. Van Steenis. P. H. Vander Brugge. | M. Sijpesteyn. N°. 8. (Raamstraat.) Hoofd der School Mej. A. Zuidema. Onderwijzeressen. W. Van Doorne. I E. M. Van den Berge. M. Pieterse. Bijzondere Bewaarscholen. Bewaarschool der Ned. Herv. Gemeente (Gasthuis!.) Commissie van beheer. J. T. Bijl. 1 A. Van Hattem. > Diakenen. S. Vander Heide. ) Schoolhouderes. M. 0. Klaar—Destrée.

49