is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, jrg 67, 1898, 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oude Mannen- en Vrouwenhuis inde Papenstraat.

Regenten. Mr. W. K. S. Vander Mandele , Voorzitter. A. J. Kipp, Penningmeester. M. A. 0. Hartman, Secretaris. Regentessen. Mevr. G. H. J. Vermaes—Van der Kaay, Presidente. Mej. G. Steuerwald. Mevr. Wed. J. Baucke—Stork, Secretaresse. Mej. R. Bos, Directrice. Gasthuis. Regenten. L. A. Vreeburg. 1898 Mr. A. A. Kuiler, Voorzitter. 1899 J. A. James, vice-Voorzitter. 1900 G. J. Morre. 1901 J. J. B. Vander Ohijs. 1902 J. H. Waszink, Arts, Geneesheer-Direoteur. F. M. de Vries van Heyst Jr., Rentmeester. Dr. B. E Scheltema, Geneesheer. Mej. E. Guillot, Hoofd-Verpleegster. P. Kramer, Huismeester. C. Buyn, Apotheker. Krankzinnigen-Gesticht, genaamd „ Het St. Joris-Gasthuis.” Regenten. F. M. de Vries van Heyst. H A. Nijdam. H. Van Santwijk. Dr. J. Groene wegen. H. P. Bok.

35