is toegevoegd aan uw favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, jrg 67, 1898, 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst te Amsterdam.

Afdeeling Delft. M. A. G. Hartman, Pres. A. F. Gips, Thes. A. Labouohère, vice-Pres. J. W. H. Leliman, Oomm. J. L. Schouten, Secr. Landbouwkolonie Ned. Mettray. Afdeeling Delft. . . . . . ~ Voorzitter. Dr. A. Drost Dz., || Secretaris. G. Knuttel, Penningmeester. Maatschappij van Weldadigheid. Afdeeling Delft. F. H. L. Van Swieten, President. Dr. W. F. Van Vliet Jr., Secr.-Penn. Mr. J. M. Van Munnekrede. J. F. L. Schneider. Mr. B. H. Pekelharing. Commissie van leden uit de onderscheidene Godsdienst-Gezindten, tot uitdeeling van Soep gedurende den Winter. 0. Kerkhof, President. A. A. T. Van Leeuwen, vice-President. T. Stoorvogel, Secretaris. J. L. Klamer. A. Van Hattem Jr. J. H. W. Vander Polder, Penningmeester. „Bethel,” Christelijke Ziekeninrichting. Oude Delft 211. Besturende Zuster.

59