is toegevoegd aan uw favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, jrg 67, 1898, 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Terechtzitting van het Kantongerecht. Burgerlijke- en handelszaken en buitengerechtelijke handelingen : Donderdags, voonniddags 10 uur; strafzaken: Zaterdag, voormiddag 11 uur. Gemeente-Museum in het Raadhuis. Geopend alle werkdagen van 10—12 ’s morgens en van I—31—3 ’s namiddags. Opening der Gemeente- en Lands-Kantoren. De Secretarie en liet Bureau van den Burgerlijken Stand alle dagen, behalve Zon- en Feestdagen , des morgens van 9 ure tot des namiddags 4 ure. Kantoor van den Gemeente-Ontvanger, inde Waag, dagelijks, van ’s morgens 9 tot 12Vs ure en ’s namiddags 11/2 tot 3 ure, uitgezonderd Zaterdag, Zondag en erkende Feestdagen. Kantoor van Invoerrechten en Accijnzen, Molslaan. Inde wintermaanden van des morgens 9 tot des namiddags 1 ure en des namiddags van half 3 tot 4 ure. Zomermaanden des morgens van half 9 tot des namiddags 1 ure en des namiddags van half 3 tot 5 ure. Kantoor der Directe Belastingen, Molslaan; des Maandags, Dinsdags, Woensdags en Donderdags, van ’s morgens 9 tot ’s namiddag 1 ure. NB. Den laatsten dag der maand, opeen dezer dagen vallende, wordt geen kantoor gehouden. Kantoor van het Zegel, de Registratie, Successie en Domeinen, Oude Delft 243, alle werkdagen, van ’s morgens 8 tot ’s namiddags 3 ure. 9

129