is toegevoegd aan uw favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, jrg 68, 1899, 1899

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oelffsche Volkszangklasse.

F. Eterman, Voorzitter. H. J. T. H. Huybers, Seoretaris-Penningmeester. J. A. Schellekens, Directeur. L. G. Wel ter, 2e „ Ds, G. Buisman Jr., J V. Van Meerten , 5 Commissarissen. A. J. Kipp, ) Werkliedenzangvereeniging „Kunst na Arbeid.” L. G. Koolschijn, President. A. Fraase Storm, le. Secretaris. W. H. De Man, ‘2e „ P. A. Planqué, le Penningmeester. P. Van Eooii, 2e „ A. P. Ladestein, Directeur. Delftsch Muziekgezelschap „De Eendracht.” A. J. Van Benzekom, President-Directeur. Arn. H. Bak , Secretaris. K. Eykhout, Penningmeester en Bibliothecaris. P. Van Baarle, le Commissaris. M. Choufour, 2e „ Letterlievend Genootschap „Geestbeschaving.” F. J. Vander Woude, President. H. A. Van Buy ven, vice-President. E. A. Fritschi, Thesaurier. J. Admiraal, Secretaris. J. B. Descamps , Bibliothecaris. Commissarissen. W. Keereweer. ] J. F. Houtzager. F. W. Mooy-. 1 A. Klugkist.

72