is toegevoegd aan uw favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1861, 1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onderwijs, enz.

KONINKLIJKE AKADBMXE. Beschermheer. L. K. SI. Prins Hendrik der Nederlanden. Beheerder. Z. E. de Minister van Binnenlandsclie Zaken. Directeur. J. A. de Keurenaar, Hoogleeraren. Di-, ï. lioorda , inde Taal- Land- en Volkenkunde van Nederlandsoh Indië. Dr. R. Lobatto , # inde Wiskunde. Dr. S. Bleekrode , | inde Wis- en Natwur- Dr. W. L. Overduyn, H j kundige Wetenschappen. Dr. J. Pynappel Gz. , inde Taal- Land- en Volkenkunde van Nederlandsch Indië. Mr. S. Keyser, inde Taal- Land- en Volkenkunde van Nederlandsch Indië. D. J. Storm Buysing, Hl Hoof d-Ingenieur der 1 ste klasse van ’s Rijks ff'''it er staal, inde Waterbouwkunde. Leeraren. W. .1. Kempers, inde Wiskunde. L. Cohen Stuart, inde Wiskunde en Géodèsie. R. W. van. Goens , inde Wiskunde. Dr. C. P. Burger, inde Wiskunde.