is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1855, 1855

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aanmerkingen.

Verklaring van den Tijd- en Feest-Almanak, benevens Jaar-Lijst van eenige Hoogdagen, en aanwijzing der Joodsche Feestdagen. 'i'ijd- ris Feestreden ing. De Zondags-letter is . . G Eerste Advent . . . 2Dec. Het Guldengetal 13 Quatertempers. De Epacta 12 Den 28 Febr., 2 en 3 Maart. De Zonnecirkel 16 » 30Mei, 1 en 2 Juni;. De Romeinse. Indictie. . 13 » 19, 21 en 22 Sept. Septuagesima .. . 4 Febr. » 19, 21 en 22 Dec, De Winter is begonnen den 22 December 1854 De Lente beg. den 21 Maart. |De Herfst beg. den 23 Sept. » Zomer » » 22 Junij,| » Winter » » 22Decein. Jaar-I/ijsi van eenige Feestdagen, Jarcn Vastenavond. Fase hen. Pinkster. 1855. 20 Februari;. 8 April. 27 Mei. 1856 5 Februari;. 23 Maart. 11 Mei. 1857. 24 Februari;. 12 April. 31 Mei. 1853. 16 Februari]. 4 April. 23 Mei. 1859. 6 Maart. 24 April. 12 Junij. 1860. 21 Februari), 8 April. 27 Mei. 1861.12 Februari], 31 Maart. 19 Mei. 1862. 4 Maart. 20 April, 8 Junij. 1863. 17 Februari]. 5 April. 24 Mei. 1864- 9 Februari;. 27 Maart. 13 Mei, 1865 . 28 Februari; 16 April. 4 Junij. 1866. 13 Februari]. 1 April. 20 Mei. 1867. 6 Maart. 21 April. 9 Juni]. 1868. 25 Februari; 12 April. 31 Mei. Joodsche Feesidagen> Purimfeest, den 4 en 5 Maart. Paschen, den 3,4, 9 en 10 April. Pinksteren, den 23 en 24 Mei. Vasten voor de Verwoest, van Jeruzal. ,24 Juli], Nienwejaar, 5618 , 13 en 14 September. Verzoendag, 22 September. Loofhuttenfeest, 27 en2BSeptemb. en3 üelobcr. Vreugde der Wet, 4 October. Inwijdingsfeest, 5 December.