is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONDERWIJS enz.

Koninklijke Akademie. Beschermheer. Z. K. H. Prins Hendrik der Nederlanden. Beheerder. Z. E. de Minister van Binnenlandsclie Zaken. Directeur. J. A. Kcurenaer, igt (25). Hoogleeraren. Dr. R. Lobatto, @ inde Wiskunde. Dr. W. L. Overduyn, $ inde Wis- en Natuurkundige Wetenschappen. Dr. W. Staring, (buitengewoon) in Geologie, Mineralogie en Zoölogie. Dr. T. Roorda, || ] . m , T , l m de laai- Land- en Mr. S. Keyzer, / Volkenkunde van Dr. J. Pynappel Gz., Nederlmdtch Indit: J. J. Meinsma , ! Leeraren. Dr. R. W. van Goens , | Dr. C. P. Burger, / L. Cohen Stuart, . inde Wi^unde. W. J. Kempcrs, ff §5 I Dr. E. Mulder, (tijdelijk afwezig') j • \ 'Vfh (j>G H. C. Dibbits , (tijdelijk waarnemend) j kund A. W. J. Kroesen, (buitengewoon)