is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Koninklijk Instituut voor de Taal, Land- en Volkenkunde van Nederl. Indië.

Beschermheer: Z. M. de Koning. Bestuur. Jhr. J. P. Cornets de Groot v. Kraaijenburg, President. Dr. P. BSeelcer, Vice-President. J. Gallois, Penningmeester. Mr. S. Keijzer, Secretaris. Mr. P. Bronsveld van Hul ten. J. L. B. Engelhard. J. D. van Herwerden. Prof. J. Hoffinann. H. D. Potter. J. W. H. Smissaert. J. T. Willer. Mr. W. Wintgens. H. J. 800l , tweede Secretaris. Oost- en West-Ind. Opvoedings-Maatsehappij. Beschermheer , Z. M. de Koning. Commissie van Beheer. G. L. Baud, Staatsraad in Buitengew. Dienst, Oud- Minister van Koloniën, Voorz., te ’s Gravenhage. D. J. 11. Boellaard, Lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland , te ’s Gravenhage.

47